25 oktober: bijeenkomst ‘Geen Zwarte Piet op school! Een infoavond voor en door ouders tegen racisme’

De discussie over Sinterklaas als racistisch feest en het fenomeen ‘Zwarte Piet’ vindt altijd weer plaats rond deze tijd van het jaar. In de afgelopen jaren is er al wat veranderd. Het Sinterklaas journaal heeft aanpassingen gedaan en in verschillende steden is Piet ontdaan van enkele stereotype kenmerken. Toch spelen emoties een belangrijke rol en lopen de meningen sterk uiteen.

We kunnen ons voorstellen dat scholen, Sinterklaasverenigingen en andere instellingen het lastig vinden dit thema bespreekbaar te maken en aan te pakken. Ieder1Gelijk biedt hierin ondersteuning. Daarnaast kan de discussie rondom Zwarte Piet een goede aanleiding zijn om stil te staan bij ‘anders zijn’ en pesten. Dat kan bijvoorbeeld met een gastles van Ieder1Gelijk. Daarbij gaan we in op vragen als: wat is racisme? Wat is nationalisme? Ook hebben we aandacht voor pesten en het pestprotocol van uw school.

Op woensdag 25 oktober is Ieder1Gelijk aanwezig bij de informatie- en discussiebijeenkomst van Doorbraak in Nijmegen. Deze bijeenkomst gaat over hoe het racisme van de karikatuur Zwarte Piet aan te kaarten in de alledaagse omgeving van kinderen.

Informatie bijeenkomst:
Woensdag 25 oktober
Van 20:30 tot 23:00 uur
Politiek café de Klinker
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst op de website van Doorbraak.

25 oktober: bijeenkomst ‘Geen Zwarte Piet op school! Een infoavond voor en door ouders tegen racisme’