8 maart Vrouwendag

Internationale Vrouwendag staat sinds 1911voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Het is ook honderd jaar geleden dat vrouwen streden voor hun recht om te kunnen stemmen. Er is sindsdien veel verbeterd, maar de rechten van vrouwen worden in grote delen van de wereld nog steeds ernstig geschonden. Hoe is het vandaag  gesteld met de rechten van vrouwen?

TENTOONSTELLING De tentoonstelling ‘Vrouwenrechten anno nu’ verkent de huidige positie van vrouwen in de wereld met verhalen uit landen als China, Iran, Mexico, Jemen, Zuid-Afrika en Nederland. Aan de hand van ‘cases’ waarvoor Amnesty International actie voert, ontmoeten we verschillende jonge vrouwen die strijden voor hun recht op informatie, onderwijs, vrijheid en het recht om over zichzelf en hun eigen lichaam te beschikken. Hun actuele verhalen geven een levendig en dynamisch beeld van de wereld waarin moderne en strijdbare vrouwen van nu leven. De tentoonstelling stelt ook vragen bij de situatie in de westerse wereld. Zijn de gelijke rechten van vrouwen in onze cultuur wel zo goed verzekerd als we geneigd zijn te denken?

THEMA-AVOND Aansluitend bij de tentoonstelling organiseert de Vrouwengroep van Amnesty Nijmegen op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een thema-avond over de mensenrechten van vrouwen. Sprekers zijn dr. Marjolein van den Brink, Frits Dijcks en stadsdichter Amal Karam.

Marjolein van den Brink is universitair docent mensenrechten, verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Zij zoomt in op twee thema’s: politieke rechten en reproductieve rechten, en maakt de balans op met behulp van voorbeelden uit binnen- en buitenland. Zij hoopt op een interactieve bijeenkomst, en gooit er ook nog een quiz(je) tegenaan!

Frits Dijcks is kunstenaar, initiatiefnemer en ontwerper van de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten Anno Nu’. Hij spreekt over het opmerkelijke bestaan van ‘vrouwenrechten’ en gaat in op enkele verhalen van vrouwenrechtenactivisten die in de tentoonstelling aan bod komen.

Amal Karam is onze kersverse stadsdichter. Zij is geboren in 1960 in Beiroet/Libanon uit Palestijnse ouders, studeerde Engels aan de universiteit Damascus in Syrië en werkte in de journalistiek. Zijdraagt enkele gedichten voor.

Thema-avond: 8 maart Locatie: Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen Inloop: vanaf 19.30 uur Opening: 20.00 uur Toegang: gratis.

De tentoonstelling ‘Vrouwenrechten Anno Nu‘ : 6 maart – 2 april 2017 tijdens de openingstijden in de  Bibliotheek Mariënburg. Mis het niet! Zie www.amnestynijmegen.nl

8 maart Vrouwendag