Aanbod voor scholen

Gastlessen

Ieder1Gelijk werkt nauw samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Gelderland-Zuid. Op diverse scholen verzorgen wij gastlessen over gelijke behandeling. Het doel hiervan is om kinderen en jongeren te leren omgaan met verschillen. Zij maken kennis met begrippen als vooroordelen, verdraagzaamheid, multiculturele samenleving en discriminatie. Respectvol leren omgaan met elkaar staat daarbij voorop.

Lees meer

Training en advisering voor docenten

Ieder1Gelijk verzorgt tevens voorlichting en trainingen over discriminatie en discriminatiebestrijding voor docententeams. Ook bieden we advies en ondersteuning van management of schoolbestuur bij het opstellen van een gedragscode of protocol over discriminatie.
Lees meer

Maatschappelijke stage

Leerlingen kunnen bij ons een maatschappelijke stage doen. Ze kunnen bijvoorbeeld onze website aantrekkelijker maken voor jongeren, inventariseren wat er speelt op hun eigen school of een publiciteitsactie voor ons bureau bedenken en uitvoeren. Eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Lees meer

Download hier de folder van ons aanbod voor scholen: