Aanmelden kandidaten voor de Burgemeester Dalesprijs 2018

Op 26 januari 2018 wordt de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs uit Nijmegen en omgeving kunnen aangemeld worden bij COC Regio Nijmegen.

De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties in het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan Artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. Gedacht wordt dus aan mensen die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

De prijs is in het leven geroepen door COC Regio Nijmegen. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt.  Ook Ieder1Gelijk is vertegenwoordigd in de jury en nodigt mensen van harte uit om kandidaten aan te dragen voor deze prijs. Bij de prijs hoort een oorkonde en een bedrag van € 500,-.

De aanmelding van kandidaat-prijswinnaars is open tot 15 december bij COC Regio Nijmegen, Anthoniusplaast 1, 6511 TR Nijmegen, of info@cocnijmegen.nl. De aanmelding bestaat uit een motivatie met naam en adresgegevens van de kandidaat en degene die de kandidaat aanmeldt.

Aanmelden kandidaten voor de Burgemeester Dalesprijs 2018