Dialoog in Neder-Betuwe 2018

Mag je alles wat je denkt ook delen op de sociale media?


Dialoogavond op 20 juni
Op woensdag 20 juni staan van 19.00 uur tot 21.00 uur 4 tafels klaar in het Dorpscentrum van Ochten. Alle inwoners van Neder-Betuwe, die zich daarvoor aanmelden kunnen dan meepraten over de sociale media en discriminatie. Het dialooggesprek duurt 2 uur en er wordt een hapje een een drankje verzorgd. Onder leiding van een getrainde gespreksleider wordt aan de tafels in het Dorpscentrum van Ochten het gesprek gevoerd rond het thema: Sociale media; mag je alles wat je denkt ook delen op de sociale media?
De Dag van de Dialoog is voor iedereen. Of iemand nou werkt of niet, jong of oud is, man of vrouw, hetero of homo, allochtoon of autochtoon, scholier of taxichauffeur, dominee of burgemeester. Het doel is het leggen van nieuwe verbindingen tussen inwoners van onze gemeente waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan, die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de gemeente kunnen bevorderen.

Persoonlijke ervaringen:
De dialoog gaat over je persoonlijke ervaringen: Welke zorgen maak je je? Wat is voor jou acceptabel, hoe staat de vrijheid van meningsuiting, tegenover het recht om niet gediscrimineerd te worden, vrijheid van geloof? En waar liggen voor jou de grenzen hiervan? Wat doet media in deze context met jou?

Deelname aan de dialoogtafels is gratis en je kan je aanmelden via:
mpeters@ieder1gelijk.nl

Dialoog in Neder-Betuwe 2018