Effectiviteit van interventies tegen discriminatie

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe aanpakken ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, getuige het brede scala aan interventies dat te vinden is in de databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie. Iets wat echter onderbelicht is gebleven, is de effectiviteit van deze interventies. Op het symposium ‘Wat werkt tegen discriminatie?’, georganiseerd door KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) en het ministerie van SZW, lichtten twee Movisie-onderzoekers hun bevindingen toe op basis van literatuuronderzoek.

Lees meer

(bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving)

Effectiviteit van interventies tegen discriminatie