Externe publicaties

Op deze pagina vindt u interessante externe publicaties rondom discriminatie.

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 2014

Rapport over klachten gemeld bij Antidiscriminatievoorzieningen in Nederland

Rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland

Deze rapportage geeft een cijfermatig beeld van de mate waarin antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2013 voorkwamen in Nederland. Daarnaast worden de trends op deze thema’s tussen 2010 en 2013 weergegeven.

Rapport landelijke Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie (Poldis) 2012

Dit rapport presenteert de incidenten met een discriminatoir karakter of aspect die de politie in 2012 in de toenmalige 26 politieregio’s heeft geregistreerd.

Rapport Registratie Discriminatieklachten 2012, Methode en uitkomsten

In deze notitie wordt gerapporteerd over het totaal aantal discriminatieklachten dat in 2012 bij de diverse gemeenten is binnengekomen.

Etnische afkomst en toelatingspraktijken in het primair onderwijs

Zijn migrantenkinderen welkom op witte scholen? FORUM liet de rol van etnische afkomst in het toelatingsbeleid binnen het basisonderwijs onderzoeken door onderzoeksbureau KBA Nijmegen.

Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving

Voorbeeld van een structurele aanpak tegen discriminatie in de woonomgeving, van Art. 1, Natuurlijk samen, de Politie, Aedes, LBA, SAN en de Rijksoverheid.

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Antidiscriminatiebureau RADAR heeft een overzicht gemaakt van de gemelde voorvallen van discriminatie in 2012 binnen de G32 gemeenten.

“Discriminatie ingrijpender dan gedacht”

Promotie van Katherine Stroebe over de gevolgen van discriminatie.

Lees meer over de promotie
Download hier de samenvatting (Summary in Dutch)

Transgender Discriminatie 2012

Het Transgender Netwerk Nederland registreert meldingen van discriminatie van transgenders in Nederland. Dit document biedt inzicht in de discriminatie die transgender personen in Nederland ervaren aan de hand van twee casussen en een samenvatting van de overige meldingen.

Ja, maar zíj… Reageren op discriminerende opmerkingen

Discriminatie en racisme horen niet thuis op school. Toch komen ze regelmatig voor, zowel binnen de lessen als daarbuiten. Deze brochure biedt scholen praktische tips bij het reageren.