Gastlessen en workshops

Ieder1gelijk geeft gastlessen op scholen, zowel aan primair als voortgezet onderwijs, en aan mbo en hbo. In de lessen maken we thema’s als discriminatie en vooroordelen met aansprekend beeldmateriaal en concrete voorbeelden herkenbaar en bespreekbaar. We sluiten aan op persoonlijke ervaringen van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld pesten in de klas. Leerlingen worden gestimuleerd hun eigen opvattingen en handelen te overdenken. Daarnaast bespreken we met de leerlingen hoe je kunt reageren op discriminatie. Om de gastles zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij onderwerpen die er spelen in een klas, bespreken we van tevoren met de docent wensen en doelstellingen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan onderwerpen als homoseksualiteit, spanningen tussen verschillende groepen, vooroordelen over moslims, uitspraken van Wilders, maar ook het bevorderen van respect voor elkaar.
Duur: 1 of 2 lesuren

Download voor meer informatie de folder voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs