Geloof of levensovertuiging

Het is verboden onderscheid te maken naar geloof of levensovertuiging. Mensen moeten vrij zijn te leven naar hun overtuiging. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar soms komt deze vrijheid van geloof of levensovertuiging in botsing met de rechten van anderen en het recht op vrije meningsuiting.

Het College voor de Rechten van de Mens, maar ook rechters, spreken zich met enige regelmaat uit bij dergelijke dilemma’s. Meestal zijn individuele omstandigheden bepalend voor de uitkomst. Over kledingeisen op school en het geloof op het werk ontstaan regelmatig publieke discussies. Een politieke partij die zich vaak uitlaat over de Islam is de PVV van Geert Wilders. Sommige van zijn uitlatingen zouden kunnen vallen onder discriminatie. Maar de rechter heeft geoordeeld dat ze niet over de schreef gaan en in de context van het maatschappelijk debat voor een politicus toelaatbaar zijn.

Ook Ieder1Gelijk krijgt regelmatig vragen voorgelegd over het dragen van hoofddoeken, djeleba’s, lange rokken en andere kleding die vanwege een bepaalde levensovertuiging worden gedragen.

Wanneer u zich gediscrimineerd voelt vanwege uw geloof of levensovertuiging, kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie en advies. Desgewenst kunt u een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.