Geslaagde gesprekstafels op het ROC Energieweg

23 maart 2016

In de week van 21 maart (anti discriminatie dag) heeft Ieder1Gelijk een aantal gesprekstafels georganiseerd. Doel van deze dialooggesprekken is dat mensen echt naar elkaar luisteren en er meer verbinding ontstaat tussen de professionals en burgers in Nijmegen. Het onderwerp van de gesprekstafels: De Kunst van het samenleven

Op 21 maart vonden 3 gesprekstafels plaats in een klas van de Entree opleiding van het ROC. De klas bestaat grotendeels uit allochtone leerlingen, veelal van Turkse komaf. Vanuit Ieder1Gelijk hebben we gasten uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan. Er hebben twee politieagenten, een lid van de adviescommissie allochtonen, een journalist van de Gelderlander en een Joodse vrouw aan deel genomen.

Meer wederzijds begrip
Op de vraag wie met discriminatie te maken heeft gehad vertelde een leerling dat hij door vijf politieagenten van Nederlandse komaf in elkaar was geslagen en vier dagen vast werd gezet. Hij was er echt van ontdaan en begreep niet waarom hij vast had moeten zitten. Hij kreeg geen verdere uitleg. De politieagent Cem, die mee aan tafel legde hem uit wat de procedure was en waarom een verdachte mee wordt genomen. Na deze uitleg begreep de leerling het beter en daar was hij blij mee. Aan het einde van het gesprek, vroeg gespreksleider aan de leerling of hij nu ook bij de politie zou willen. Hij antwoordde ’’Ik weet het niet. Maar als ik bij de politie ga werken, wil ik net als Cem worden. Ik zie hem als een voorbeeld”.

Open gesprek
Aan een andere tafel waren de jongeren onder de indruk van wat de Joodse vrouw Keren Ora vertelde: “Toen er weer oorlog was in Gaza kreeg ik stenen tegen mijn huis gegooid. Daar kan ik wel bang van worden”. De politieagente Nanny legt uit dat ze bij de politie bezig zijn vooroordelen tegen te gaan. “Laatst belde een agent om een kenteken te laten controleren. Als reden gaf hij dat er vijf donkere jongens in de auto zitten. Op navraag waarom dat verdacht zou zijn zegt hij dat het een dure auto is. Bij dat soort argumenten gaan we dus meer doorvragen of de controle gerechtvaardigd is.”
Ook aan de tafels zelf werden vooroordelen bijgelegd door het gesprek. Een aantal gasten waren verrast door de open en geïnteresseerde houding van de jongeren.

Belang van dialoog
Bij alle 3 tafels was men het eens dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven gaan en elkaar te ontmoeten met het doel de ander beter te kunnen begrijpen en zich in de ander te kunnen verplaatsen. Er bestaan ook al dergelijke initiatieven: Zo neemt Keren Ora al deel aan een dialoog tussen Moslims en Joden in Nijmegen. Keren Ora vertelt: “We zien veel overeenkomsten en wisselen inmiddels ook uit hoe met bepaalde problemen om te gaan.” Juist in tijden waar de maatschappij wordt opgeschrikt door aanslagen is het belangrijk de angst niet te laten overheersen maar deze te verminderen door in dialoog te gaan.

Geslaagde gesprekstafels op het ROC Energieweg