Geslacht

Volgens de Algemene wet gelijke behandeling hebben vrouwen en mannen, in een gelijke situatie, recht op een gelijke behandeling. Het is verboden om onderscheid te maken op basis van geslacht.

Discriminatie op basis van geslacht is ook in Nederland nog altijd aan de orde. Achterstelling van vrouwen komt nog steeds voor. Mannen en vrouwen hebben in sommige situaties verschillende rechten. Soms blijken bepaalde maatregelen ongunstig uit te werken voor vrouwen of hebben vrouwen zonder reden een achtergestelde positie.

Wanneer u op uw werk ongelijk behandeld wordt vanwege uw geslacht, bijvoorbeeld met uw salaris of de arbeidsvoorwaarden, dan kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie of advies. Als u wilt kunt u ook een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1Gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.