Handicap of chronische ziekte

In april 2003 stemde de Eerste Kamer in met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Nu kunnen gelukkig ook mensen met een handicap of chronische ziekte die vinden dat zij worden gediscrimineerd, juridische stappen ondernemen om gelijke behandeling af te dwingen.

Sinds  2016 gaat de wet naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer ook over goederen en diensten. In 2017  is een algemene norm voor toegankelijkheid vastgelegd, dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven, dat wat zij bieden, toegankelijk moeten maken. Voorbeelden hiervan zijn: aanpassingen van websites voor blinden.

Wanneer u zich ongelijk behandeld voelt vanwege uw handicap of chronische ziekte, kunt u bij Ieder1Gelijk terecht voor informatie en advies. U kunt desgewenst een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.