Klachtenregistratie

Op deze pagina vindt u de klachtenregistratie van discriminatiemeldingen van de afgelopen jaren.

Discriminatiemonitor Oost-Nederland 2018

Deze monitor geeft een overzicht van de meldingen in de politie-eenheid Oost-Nederland over ervaren discriminatie. Deze meldingen zijn geregistreerd bij de ADV’s, de politie en het College voor de Rechten van de Mens. In deze digitale versie van deze monitor is een bijlage opgenomen met een uitgebreider overzicht per gemeente.

Discriminatiemonitor Oost-Nederland 2017

Deze Monitor discriminatie 2017 Oost-Nederland geeft een overzicht van
meldingen over discriminatie die geregistreerd zijn bij de  antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en de politie in de politie-eenheid Oost-Nederland. 

Discriminatiemonitor Gelderland Zuid 2016

Een overzicht van meldingen over discriminatie en ongelijke behandeling in Gelderland Zuid, die in 2016 zijn gedaan bij Ieder1Gelijk, de politie en het College van de Rechten van de Mens. De gemeenten ontvangen daarnaast van Ieder1Gelijk een specifiek op hun gemeente toegespitste rapportage.                          publicatie 21 maart 2017

Factsheet Discriminatie 2016

Overzicht van meldingen gedaan in 2016 bij alle antidiscriminatievoorzieningen in Nederland.  publicatie 21 maart 2017

Rapportage discriminatiemeldingen ADV’s 2014 Oost-Nederland

Rapportage discriminatiemeldingen 2013 Gelderland Zuid

Rapportage discriminatiemeldingen 2012 Gelderland Zuid

Rapportage discriminatiemeldingen 2011 Gelderland Zuid

Rapportage discriminatiemeldingen 2010 Gelderland Zuid