Leeftijd

Leeftijdsgrenzen worden veelvuldig gebruikt in de samenleving, bijvoorbeeld in wetten en voorschriften. Het ligt vast op welke leeftijd je naar de basisschool gaat, hoe oud je moet zijn om te mogen werken en wanneer je daarmee moet stoppen. Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een baan, het afsluiten van een verzekering of als starter/senior op de woningmarkt.

Op 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid in werking getreden. Personen die zich ongelijk behandeld voelen op grond van leeftijd bij arbeid, beroep, en beroepsonderwijs kunnen een verzoek om een oordeel indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ieder1Gelijk kan daarbij assisteren. Het verbod op onderscheid op grond van leeftijd geldt bij werving, selectie en aanstelling van personeel, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, bevordering en ontslag. Daarnaast is het van toepassing op beroepsonderwijs, beroepskeuzevoorlichting, loopbaanoriëntatie en het lidmaatschap van werkgevers- en werknemersorganisaties of een vereniging van beroepsgenoten.

Wanneer u vindt dat u te maken heeft met een onderscheid naar leeftijd, kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie of advies. Desgewenst kunt u een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1Gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.