Meldingsformulier

Via het onderstaande formulier dient u een klacht in of maakt u een melding van discriminatie. Dit kan ook anoniem. Wanneer u een klacht indient, blijft u betrokken bij vervolgstappen die Ieder1Gelijk onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet, dan registreren we alleen het door u gemelde voorval.

Wij bewaken uw privacy zorgvuldig. Uw gegevens worden nooit doorgegeven, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. De gegevens worden op de webserver versleuteld opgeslagen en ook de verzending is versleuteld.

Maak een keuze:

Waarover gaat uw klacht of melding?

Discriminatie op grond van:


Wie werd gediscrimineerd?


Wanneer en waar vond het voorval plaats?

LET OP: Alleen in te vullen door een verwijzer van een gemeente of organisatie