Nominaties Burgemeester Dalesprijs 2019

Op 25 januari a.s. wordt de Burgemeester Dalesprijs 2019 uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen bij COC Regio Nijmegen worden aangemeld.

De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties in het werkgebied van COC Nijmegen die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan Artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. Gedacht wordt dus aan mensen die zich ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

De prijs is in het leven geroepen door COC Regio Nijmegen. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt. Bij de prijs hoort een oorkonde en een bedrag van € 500,-.

De aanmelding van kandidaat-prijswinnaars is open tot 15 december bij COC Regio Nijmegen, Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen, of info@cocregionijmegen.nl. Aanmeldingen zijn voorzien van een motivatie, de naam en adresgegevens van de kandidaat en de naam en adresgegevens van de aanmelder. 

Nominaties Burgemeester Dalesprijs 2019