Onderzoeken van Ieder1Gelijk

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een actueel onderwerp en heeft grote gevolgen voor de samenleving. De overheid zet daarom in op een gezamenlijke aanpak met werkgevers en werknemers. In deze coalitieperiode wil het College van B&W van Nijmegen de preventieve inzet van Ieder1Gelijk vooral richten op de arbeidsmarkt: het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt en eventueel bij het vinden van stageplaatsen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Ieder1Gelijk, Gemeente Nijmegen en Universiteit Utrecht.

Onderzoek Strategieën in Discriminatie

Een onderzoek van Yvette Engbers naar de invloed van sociale identiteit, op het omgaan met discriminatie op de arbeidsmarkt en op meldingsbereidheid, onder Marokkaans Nederlandse mannen en vrouwen. Zij studeerde hiermee in 2015 af bij Sociale Geografie, International Migration, Globalization and Development.

Onderzoek Discriminatieverbod in de Arbowet

In 2015 heeft Eser Pusmaz onderzoek gedaan naar de vraag; Heeft het discriminatieverbod, dat sinds 2008 in de Arbowet is opgenomen, het door de wetgever beoogde effect? Hij studeerde hiermee af bij HBO Rechten.

Onderzoek Schadevergoeding na discriminatie

Isterlin Barre heeft in 2014 onderzoek gedaan over de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent discriminatie en welke mogelijkheden het civiel recht biedt om schade als gevolg van discriminatie vergoed te krijgen. Zij rondde met dit onderzoek haar opleiding HBO-rechten af.

Onderzoek Discriminatoir deurbeleid bij Nijmeegse uitgaansgelegenheden

Hoewel jongeren wel aan durven te geven wel eens geweigerd te zijn in de Nijmeegse horeca, willen ze hierover zelden in gesprek gaan om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Lees er meer over in het onderzoek van Ilka van der Poel.

Onderzoek Discriminatie? Niet twijfelen, maar meld het bij Ieder1Gelijk

Hannah Kort deed in 2012 onderzoek naar de meldingsbereidheid van medewerkers van hulp- en dienstverlenende instanties. Ze studeerde hiermee af bij de Master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoek Draagt een bestuursrechtelijke aanpak bij aan het bestrijden van horecadiscriminatie?

Renee van den Brand onderzocht de bestuursrechtelijke mogelijkheden bij horecadiscriminatie. Zij schreef hier haar afstudeerscriptie over voor de opleiding HBO Rechten.

Quickscan Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

In 2009 voerde i&o research voor Ieder1Gelijk de quickscan discriminatieklimaat uit. Het bureau bracht in kaart hoe discriminatie voorkomt en leeft in de 18 gemeenten van Gelderland-Zuid. In 2012 werd een vervolgonderzoek uitgevoerd: hoe is de situatie drie jaar later? Ook het discriminatieklimaat van de provincies Gelderland en Overijssel samen werd onderzocht.

Quickscan discriminatieklimaat Gelderland Zuid 2012

Quickscan Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid 2009

Quickscan Discriminatieklimaat Gelderland Overijssel 2012

Quickscan Discriminatieklimaat Gelderland Overijssel 2012 (volledig)

Onderzoek Het is niet zwart-wit

Martijn Schouw deed onderzoek naar de vraag of een procedure wegens onrechtmatige daad een geschikt rechtsmiddel is bij discriminatie. Dit rechtsmiddel blijkt geschikt te zijn, maar er zitten wel verschillende haken en ogen aan. Als gevolg van dit onderzoek hebben we de brochure voor rechtshulpverleners uitgebracht.

Onderzoek Als je jezelf niet helpt, wie dan?

Nina Brückner onderzocht verschillende manieren om de bereidheid discriminatie te melden te vergroten. Dit onderwerp was het afstudeerproject voor de Master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoek Discriminatie bij stagegevers

Jamal Arssi rondde met dit onderzoek zijn opleiding HBO-rechten af.

Onderzoek Ieder heeft 1 recht: ‘Gelijkheid’

Vidya Ganpat en Tiziana Vrolijk schreven dit onderzoek als afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij stelden de vraag centraal wat Ieder1Gelijk kan doen om de bereidheid om discriminatie te melden te vergroten onder mensen die vanwege hun seksuele geaardheid worden gediscrimineerd.