Overige vormen van discriminatie

Naast de zeven veelvoorkomende gronden kan het voorkomen dat er ook in andere gevallen sprake is van discriminatie. Bijvoorbeeld vanwege iemands politieke overtuiging (extreem linkse of rechtse sympathieën), nationaliteit, burgerlijke staat of arbeidsduur (fulltime en parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk).

Wanneer u vindt dat u te maken heeft met een van de overige vormen van discriminatie, kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie of advies. Desgewenst kunt u een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1Gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.