Preventie

Voorlichting, training & advies

Preventie is de kern van bewustwording. En het belangrijkste middel om discriminatie te voorkomen. Daarom geven wij voorlichting aan allerlei organisaties, verzorgen we gastlessen op scholen en opleidingen en bieden we leskisten aan voor leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Bekijk hier ons aanbod voor scholen
Bekijk hier ons aanbod voor organisaties

Bewustwording van discriminatie

Wat is discriminatie precies? Waarom hebben mensen vooroordelen? Hoe kun je reageren op discriminatie? Hoe ga je om met pesterijen in de klas of op het werk? We stemmen onze voorlichtingen en trainingen zo goed mogelijk af op klas, school of team. Zo sluit de les of training het beste aan bij de belevingswereld van leerlingen of team en is het effect het grootst. Welke onderwerpen wilt u bespreekbaar maken?

Onze doelen

  • Uitleg geven over de termen discriminatie en vooroordelen
  • Mensen bewustmaken van hun eigen vooroordelen en discriminatie herkenbaar en bespreekbaar maken
  • Handvatten bieden hoe je kunt reageren op discriminatie
  • Informeren waar mensen terechtkunnen voor hulp als ze gediscrimineerd worden
  • Bijdragen aan een respectvolle en veilige omgeving