Raad van toezicht


Jan Kottelenberg, voorzitter RvT
Burgemeester van gemeente Neder-Betuwe

Marcel Coenders
Wetenschappelijk Strateeg Sociaal Cultureel Planbureau

Anna van der Vleuten

Als hoogleraar Contesting europeanization (Strijd om Europeanisering) verbonden aan de opleiding politicologie van de Radboud universiteit. Doet onderzoek naar de verspreiding en betwisting van normen door en in de Europese Unie, zoals gendergelijkheid, rechten van LGBTIs, democratie en good governance. Geeft onderwijs over Europese integratie, theorieën van internationale betrekkingen en gender & politiek.