Ras (afkomst of huidskleur)

Discriminatie wegens ras (afkomst of huidskleur) blijkt zowel landelijk als regionaal (Gelderland Zuid) de discriminatiegrond waarover mensen het vaakst een klacht indienen. Veel Nederlanders met en zonder migratieachtergrond hebben er vermoedelijk mee te maken. Maar slechts een klein deel van hen meldt dit bij een instantie.

Jaarlijks zijn er enkele duizenden gewelddadige racistische incidenten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie onder bijna 1.700 Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. Iets meer dan de helft van de Marokkanen en bijna de helft van de Turken zegt er de afgelopen jaren een keer of vaker mee te zijn geconfronteerd, bijvoorbeeld in uitgaansgelegenheden waar ze soms alleen vanwege hun huidskleur niet worden toegelaten. Het grootste deel van de klachten heeft betrekking op de arbeidsmarkt, gevolgd door klachten over discriminatie in de buurt of wijk en klachten over de horeca.

Wanneer u zich gediscrimineerd voelt vanwege uw ras, afkomst of huidskleur, kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie en advies. Desgewenst kunt u een klacht indienen of melding maken vanwege discriminatie. Ieder1Gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.