Seksuele geaardheid

De Algemene wet gelijke behandeling zegt dat mensen niet anders behandeld mogen worden op grond van hun seksuele geaardheid.

De problematiek rond seksuele geaardheid in onze multiculturele samenleving bestaat vaak uit de volgende onderwerpen:

  • onbespreekbaarheid van homoseksualiteit in sommige culturele groepen
  • geringe tolerantie tegenover homoseksualiteit in sommige bevolkingsgroepen
  • knelpunten voor jongeren met homo- of biseksuele, lesbische of transgender gevoelens

Wanneer u zich anders behandeld voelt vanwege uw seksuele geaardheid, dan kunt u terecht bij Ieder1Gelijk voor informatie of advies. Als u wilt kunt u ook een klacht indienen of melding maken van discriminatie. Ieder1Gelijk probeert in eerste instantie te bemiddelen tussen u en de tegenpartij. Zo nodig onderneemt Ieder1Gelijk, in overleg met u, vervolgstappen.