Standpunt van Ieder1Gelijk over ‘Zwarte Piet’

De discussie over Sinterklaas als racistisch feest en het fenomeen ‘Zwarte Piet’ vindt altijd weer plaats rond deze tijd van het jaar. In de afgelopen jaren is er al wat veranderd. Het Sinterklaas journaal heeft aanpassingen gedaan en in verschillende steden is Piet ontdaan van enkele stereotype kenmerken. Toch spelen emoties een belangrijke rol en lopen de meningen sterk uiteen. Aanleiding voor Ieder1Gelijk om haar standpunt te formuleren.

Naar een ‘betere’ Piet
Of Piet moet worden afgeschaft? Nee. Maar wel kan hij geleidelijk worden aangepast. Veel mensen in Nederland staan heel afwijzend tegenover een aanpassing in het Sinterklaasfeest. Logisch ook. Tradities vormen voor mensen een terugkerend hoogtepunt en zijn vaak een wezenlijk onderdeel van hun identiteit. En het Sinterklaasfeest wordt gevoeld als een oer-Hollandse traditie. Maar dat is geen reden om de ogen gesloten te houden voor kwetsende elementen in het feest.

Tradities zijn altijd en overal onderhevig aan veranderingen. Noem een traditie en ze is wel eens aangepast aan de wensen van de tijd. Soms met en soms zonder veel weerstand. Na de weerstand kwam dan gewenning. Wat ooit nieuw was, is nu ‘traditie’. Ook Zwarte Piet is niet zo ‘traditioneel’ als veel mensen denken. Lang was Zwarte Piet een duivels figuur dat kinderen de stuipen op het lijf joeg. En de verandering in ons opvoedkundig denken heeft geleidelijk geleid tot een heel andere rol van Piet, en overigens ook van Sinterklaas.

Belangrijk is de vraag: wordt het Sinterklaasfeest aangetast als Piet er iets anders uit zou zien? De essentie van de traditie van Sinterklaas is immers niet het uiterlijk van Piet, maar dat het een vrolijk en spannend kinderfeest is en dat familie en vrienden cadeaus uitwisselen in een gezellige sfeer. De Sinterklaasviering is een feest van saamhorigheid. Een Piet zonder racistische elementen tast de essentie van de traditie niet aan, maar bevordert deze zelfs.

Samen een ‘betere Piet’ creëren, dat is volgens ons waar we naartoe moeten. Een Piet die geen koloniale karikatuur is van een Afrikaan en die zonder Surinaams accent spreekt. Een Piet zonder verwijzing naar racisme maakt het Sinterklaasfeest nóg leuker en een feest zoals het hoort te zijn: een feest voor iederéén.

Ondersteuning door Ieder1Gelijk
We kunnen ons voorstellen dat scholen, Sinterklaasverenigingen en andere instellingen het lastig vinden dit thema bespreekbaar te maken en aan te pakken. Ieder1Gelijk biedt hierin ondersteuning. Daarnaast kan de discussie rondom Zwarte Piet een goede aanleiding zijn om stil te staan bij ‘anders zijn’ en pesten. Dat kan bijvoorbeeld met een gastles van Ieder1Gelijk. Daarbij gaan we in op vragen als: wat is racisme? Wat is nationalisme? Ook hebben we aandacht voor pesten en het pestprotocol van uw school.

 

 

Standpunt van Ieder1Gelijk over ‘Zwarte Piet’