Veelgestelde vragen


1. Wanneer schakel ik Ieder1Gelijk in?

2. Wat heb ik aan Ieder1Gelijk?

3. Heeft melden altijd zin, is het niet te veel gedoe?

4. Ik twijfel of iets discriminatie is, wat nu?

5. Wat is discriminatie precies?

6. Wat kan ik zelf tegen discriminatie doen?

7. Wat doet een bureau voor gelijke behandeling?

8. Behandelt Ieder1Gelijk alleen discriminatieklachten van allochtonen?

9. Hoeveel discriminatieklachten krijgt Ieder1Gelijk jaarlijks?

10. Welke vorm van discriminatie komt het meeste voor?

1. Waneer schakel ik Ieder1Gelijk in?

Ieder1Gelijk treedt op tegen discriminatie in de regio Gelderland-Zuid. Neem contact met ons op in de volgende situaties:

  • u wordt zelf gediscrimineerd
  • u ziet dat iemand anders gediscrimineerd wordt
  • u twijfelt of er sprake is van discriminatie

Naar boven

2. Wat heb ik aan Ieder1Gelijk?

De medewerkers van Ieder1Gelijk luisteren naar uw verhaal. Bij ons kunt u bijvoorbeeld terecht voor:

  • het melden van discriminatie
  • advies over hoe u met discriminatie omgaat
  • informatie over wat u ertegen kunt doen
  • bemiddeling tussen u en degene die discrimineert
  • hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
  • hulp bij het doen van aangifte bij de politie

Ieder1Gelijk is een onafhankelijke organisatie, gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zet nooit stappen zonder uw toestemming. Onze hulp is gratis. Bij een klachtenprocedure vragen wij de tegenpartij om een reactie.

Naar boven

3. Heeft melden altijd zin, is het niet te veel gedoe?

U helpt ook anderen door discriminatie bij Ieder1Gelijk te melden. Dus schakel ons altijd in. Ook als u zelf verder niets wilt ondernemen tegen de discriminatie. Alleen als alle mensen discriminatie melden, weten wij waar en hoe het voorkomt. En kunnen we ertegen optreden.

Naar boven

4. Ik twijfel of iets discriminatie is, wat nu?

Bel ons gerust, ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie. Indirecte discriminatie bijvoorbeeld, is net zo goed fout. Het gaat dan om een uitspraak of regel die in eerste instantie neutraal lijkt, maar die via een omweg toch leidt tot discriminatie. Bijvoorbeeld een restaurant dat geen honden toelaat, waardoor mensen met een blindengeleidehond er niet kunnen eten.

Soms kan iets voelen als discriminatie, maar is het niet door de wet verboden. Bij sommige sollicitaties mag een werkgever voorkeur hebben voor een vrouw of allochtoon. En privé mag meer gezegd en gedaan worden dan in het openbaar. Dat komt door de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en onderwijs. Wanneer gaat het maken van onderscheid dan wel te ver? Vraag het aan de medewerkers van Ieder1Gelijk.

Naar boven

5. Wat is discriminatie precies?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld: godsdienst, leeftijd, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.

Naar boven

6. Wat kan ik zelf tegen discriminatie doen?

Als u zelf wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dit melden bij Ieder1Gelijk. Met dat doel is de Ieder1Gelijk opgericht. Wij zijn het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in de regio Gelderland Zuid. Ieder1Gelijk let op de naleving van artikel 1 van de Grondwet. Dit artikel houdt in dat iedereen gelijk is in gelijke gevallen en dat discriminatie verboden is.

Naar boven

7. Wat doet een bureau voor gelijke behandeling?

Bij Ieder1Gelijk komen iedere dag klachten binnen van mensen die vinden of vermoeden dat ze gediscrimineerd zijn of van mensen die discriminatie hebben gezien. Ieder1Gelijk onderzoekt of er mogelijk discriminatie in het spel is. Soms concluderen we dat de klachtindiener zich mogelijk achtergesteld voelt, maar dat de klacht onvoldoende aanknopingspunten biedt om te kunnen spreken van discriminatie zoals dat in wet en regelgeving is vastgelegd.

Bestaat er wel een gefundeerd vermoeden dat er discriminatie in het spel is, dan bekijken we welke mogelijke vervolgstappen in het verschiet liggen. De keuze voor de vervolgstappen hangt af van de aard van de klacht, de wensen en verwachtingen van de klachtindiener, de bewijs- en resultaatmogelijkheden die Ieder1Gelijk ziet. Ook is het mogelijk om een incident alleen te melden (al dan niet anoniem).

Tot de mogelijkheden van Ieder1Gelijk behoren praten met de betrokken mensen en/of organisaties en proberen te bemiddelen. Soms wordt de politie ingeschakeld of wordt er via publiciteit aandacht gegenereerd. In bepaalde gevallen kan Ieder1Gelijk de zaak voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dit college onderzoekt de klacht en gaat na of bijvoorbeeld een bedrijf zich aan de wet heeft gehouden. Vervolgens doet het College uitspraak.

Naar boven

8. Behandelt Ieder1gelijk alleen discriminatieklachten van allochtonen?

Niet alleen allochtonen of buitenlanders hebben te maken met discriminatie. Ook autochtonen kunnen te maken krijgen met discriminatie. Allochtone en autochtone Nederlanders kunnen een klacht indienen op al van de volgende discriminatiegronden: ras, afkomst, huidskleur, geloof of levensovertuiging, handicap of chronische ziekte, seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging, burgerlijke staat en arbeidsduur.

Naar boven

9. Hoeveel discriminatieklachten krijgt Ieder1gelijk jaarlijks?

Ieder1Gelijk registreert de discriminatieklachten die we binnenkrijgen in een jaarlijkse klachtenregistratie. In 2013 kregen we 304 klachten binnen. Hier vindt u de klachtenregistraties vanaf 2010.

Naar boven

10. Welke vorm van discriminatie komt het meeste voor?

De discriminatiegrond ras (afkomst, huidskleur) is veruit de meest voorkomende. Het aantal klachten op grond van geloof of levensovertuiging stijgt al enige jaren achtereen. Leeftijd, handicap of chronische ziekte en seksuele voorkeur zijn andere regelmatig voorkomende discriminatiegronden. De arbeidsmarkt is het maatschappelijk terrein waarop de meeste klachten worden gerapporteerd. Ook doen zich veel klachten voor in de dienstensector. Zowel in de commerciële dienstverlening als in de collectieve voorzieningen kunnen mensen niet altijd op een goede bejegening of gelijke behandeling rekenen.

Naar boven