Wat doet Ieder1Gelijk?

Ieder1Gelijk is een laagdrempelige en onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland-Zuid. Ons bureau richt zich op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Wij zijn er voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, getuige zijn of beschuldigd worden van discriminatie. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan. We geven voorlichting, training en advies en bieden lespakketten voor scholen. Wij zijn actief sinds 1984.

Ieder1Gelijk helpt bij discriminatie

Regelmatig worden mensen anders behandeld op gronden die er niet toe doen. Wordt u bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. Wordt u niet serieus genomen vanwege uw handicap of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit? Ziet u in uw omgeving racistische graffiti op muren? Laat het er niet bij zitten en meld het bij Ieder1Gelijk. We bieden ondersteuning en helpen u bij het zoeken naar een oplossing.

Discriminatie voorkomen en bestrijden

Ieder1Gelijk werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van ras, afkomst, huidskleur, geloof of levensovertuiging, handicap of chronische ziekte, seksuele voorkeur, geslacht en leeftijd. Het maken van onderscheid is immers volgens onze grondwet niet toegestaan. Ieder1Gelijk:

  • luistert
  • onderzoekt
  • adviseert
  • bemiddelt
  • ondersteunt
  • informeert

Wat betekent de 1 in Ieder1Gelijk?

De 1 in Ieder1Gelijk staat voor Artikel 1, lid 1 van de grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Folder_Ieder1Gelijk.pdf (1.11 mb)