Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld: ras, afkomst, huidskleur, geloof, levensovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten.

Folder Ieder1Gelijk